Вітаємо усіх, хто хоче скористатися нашим ресурсом!

Недостатньо лише отримати знання, треба знайти їм застосування.

Недостатньо тільки бажати, треба творити. 

Йоган Гете

 


Шановні студенти, викладачі, відвідувачі! Цей сайт створювався як електронний навчальний ресурс у рамках дослідницького освітнього проекту "РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ". Цей ресурс для тих, хто хоче навчатися самостійно, поглиблювати свої знання, самовдосконалюватися, розвиватися. 

Адже відомо, що широке застосування самостійної роботи студентів дає можливість успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань: підвищити свідомість та засвоєння знань, виробити та відтворити уміння та навички, яких вимагає навчальна програма, навчити користуватися набутими знаннями та вміннями в житті, розвивати пізнавальні здібності тощо. Використання цього ресурсу уможливить використовувати таку форму організації процесу навчання, яка здійснюється з метою набування нових знань, умінь та навичок у спеціально відведений час як без участі викладача, так і під його керівництвом. Сайт проекту: http://rbl3.webnode.com.ua/

Наш Електронний навчальний ресурс «ІНФОРМАТИКА+» включено до Міжнародного проекту "Банк Интернет-портфолио учителей". Сертифікат №20140414-3

http://www.bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/informatiki/elektronnij_navchalnij_resurs_informatika/11-1-0-2187 

 

Ресурсно-орієнтоване навчання (resource–based learning) – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів. Основною характеристикою ресурсно-орієнтованого навчання є те, що навчання здійснюється у тандемі «викладач-бібліотекар» на основі сучасних інноваційних технологій навчання, характеризується підвищеним рівнем самостійності студента і спрямовується на неперервне навчання протягом усього життя (lifelong learning).

Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Інформатика (цикл загальноосвітньої школи)» призначено для студентів І курсів усіх відділень коледжу. Адреса курсу: https://sites.google.com/site/informatikaacup/. Дистанційний курс сприятиме розвитку у студентів умінь самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; формуваню у студентів умінь застосовувати ІКТ з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» розміщено за адресою: https://sites.google.com/site/informacup/. Цей курс є результатом спільної роботи викладачів інформатики та комп’ютерних технологій Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА (Кононец Н.В.) і Стрийського коледжу Львівського НАУ (Яцків Л.Ф.) над проблемою розвитку технологій ресурсно-орієнтованого навчання та їх застосування у підготовці студентів різних спеціальностей у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності» розміщено за адресою: https://sites.google.com/site/ktudacup/. Цей курс є результатом спільної роботи викладачів інформатики та комп’ютерних технологій Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА (Кононец Н.В.) і Стрийського коледжу Львівського НАУ (Яцків Л.Ф.) над проблемою розвитку технологій ресурсно-орієнтованого навчання та їх застосування у підготовці студентів спеціальності "Правознавство" у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» розміщено за адресою: https://sites.google.com/site/programacup/. Цей курс є результатом спільної роботи викладачів інформатики та комп’ютерних технологій Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА (Кононец Н.В.) і Стрийського коледжу Львівського НАУ (Яцків Л.Ф.) над проблемою розвитку технологій ресурсно-орієнтованого навчання та їх застосування у підготовці студентів спеціальності "Правознавство" у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Украина онлайн

Для викладачів

Яндекс.Метрика
Банк Интернет-портфолио учителей
Українські уроки про ІТ

On-line анкетування